O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacyjnej, edytorskiej i kulturalnej w zakresie krzewienia i popularyzacji myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego jako elementu wychowania młodzieży i dorosłych w duchu patriotyzmu i tradycji polskiej.

Stowarzyszenie organizuje od kilku lat konferencje naukowe, których przedmiotem jest nauczanie Prymasa oraz podejmuje inne inicjatywy propagujące, przybliżające oraz wcielające w życie to, czym Prymas Tysiąclecia żył i czego nauczał. Ponadto organizuje imprezy kulturalne oraz wydaje książki i inne publikacje związane z celami Stowarzyszenia.

Stefan Wyszyński

Kardynał prezbiter | Prymas Polski | Prymas Tysiąclecia

„Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, […] – Jego Osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. […] podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno.

Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością Pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazują. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości”.

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków, Watykan, 28 maja 1981 r.

Partnerzy